Thánh Vịnh Đáp Ca

"Thú vị thay được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,
được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya."

(TV 91:2,3)

Cover1-Final-Bprint_edited_edited.jpg
Bible%20and%20cross_edited.jpg
57cb11719ffe4_edited.jpg
EVOVuK4XYAMmGs6_edited.jpg
Liturgia_edited.jpg
16101757098_5ae1e9933f_b_edited.jpg
maxresdefault_edited.jpg
2094990_edited.jpg

©2020 by Thanh Lâm Thánh Nhạc