Tình Chúa Yêu Tôi

Tình Chúa Yêu Tôi

Chúa Ra Đời

Chúa Ra Đời

Chúa Ra Đời 2

Chúa Ra Đời 2

Ca Tụng Mẹ (Saxophone)

Ca Tụng Mẹ (Saxophone)

Tôn Vinh Chúa (Saxophone)

Tôn Vinh Chúa (Saxophone)

Tình Mẹ

Tình Mẹ

©2020 by Thanh Lâm Thánh Nhạc