top of page
Tình Chúa Yêu Tôi
Chúa Ra Đời
Chúa Ra Đời 2
Ca Tụng Mẹ (Saxophone)
Tôn Vinh Chúa (Saxophone)
Tình Mẹ

Tôn Vinh Chúa (Saxophone)

 1. Dấu Ấn Tình Yêu (Ân Đức)

 2. Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)

 3. Hương Thơm (Vinh Hạnh)

 4. Kinh Hòa Bình (Kim Long)

 5. Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

 6. Cảm Tạ Chúa (Đàm Minh Hoa)

 7. Hát Cho Mọi Người (Thành Tâm)

 8. Hồng Ân Chúa Bao La (Nguyễn Khắc Tuần)

 9. Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương)

 10. Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông - Đình Diễn)

 11. Lễ Dâng

 12. Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)

Thực Hiện:           HD Media Inc.

Hòa âm & mix:   Ca Trưởng Thanh Lâm

Saxophone:        Thanh Lâm

Phụ Họa:               Ca Đoàn Ngàn Thông

Phòng thâu:        HD Media Studio

bottom of page