top of page
crd1_cover.jpg

Chúa Ra Đời

 1. Halleluia Chorus
  (George F. Handel, LV Trần Văn Tín)

 2. Cao Cung Lên
  (Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên)

 3. Mùa Đông Năm Ấy (Hoài Đức)

 4. Máng Cỏ Đêm Đông
  (Nhạc: Thanh Lâm, Lời: Phy Vân)

 5. Cùng Đi Bê-Lem 
  (Hoài Đức & Trần Vĩnh Phước)

 6. Giáng Sinh Trong Mái Nghèo
  (Nhạc: Thanh Lâm, Lời: Khuyết Danh)

 7. Đêm Thánh Vô Cùng
  (Franz Gruber, LV Hùng Lân)

 8. Vui Lên Sion (Thành Tâm)

 9. Noel Noel  (Thành Tâm)

 10. Chúa Ra Đời (Nguyễn Quang Hưng)

CĐ Ngàn Thông

Anh Dũng & CĐ

Thy Thảo

Anh Dũng

CĐ Ngàn Thông

Hương Lan

Anh Dũng

CĐ Ngàn Thông

Thanh Ngân

CĐ Ngàn Thông

Thực Hiện:                        Ca đoàn Ngàn Thông

Hòa âm & điều khiển:  Ca Trưởng Thanh Lâm

Phòng thâu:                      Performer Studio, DSP Studio

Hình Bìa:                             Đỗ Cung

Tình Chúa Yêu Tôi
Chúa Ra Đời
Chúa Ra Đời 2
Ca Tụng Mẹ (Saxophone)
Tôn Vinh Chúa (Saxophone)
Tình Mẹ
bottom of page