top of page
Tình Chúa Yêu Tôi
Chúa Ra Đời
Chúa Ra Đời 2
Ca Tụng Mẹ (Saxophone)
Tôn Vinh Chúa (Saxophone)
Tình Mẹ

Ca Tụng Mẹ (Saxophone)

 1. Ave Maria Con Chào Mẹ (Huyền Linh)

 2. Dâng Mẹ (Hoài Đức)

 3. Kìa Bà Nào (Hoài Diệp)

 4. Mẹ Ngàn Hoa (Sơn Ca)

 5. Xin Vâng (Mi Trầm)

 6. Ave Maria (Schubert)

 7. Sao Biển (Tâm Bảo)

 8. Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

 9. Tháng Hoa (Duy Tân)

 10. Ave Maria (Gounod)

 11. Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm)

 12. Magnificat (Thành Tâm)

Thực Hiện:                           HD Media Inc.

Hòa âm & mix:                   Ca Trưởng Thanh Lâm

Saxophone & Clarinet: Thanh Lâm

Phụ Họa:                              Ca Đoàn Ngàn Thông

Phòng thâu:                       HD Media Studio

bottom of page