top of page

Đáp Ca Các Lễ Trọng / Đặc Biệt

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Lễ Tất Niên

(ngày 30 tháng 12 âm lịch, lễ sáng)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Giao Thừa

Lễ Đầu Năm 

(mồng một Tết Nguyên Đán)

Lễ mồng hai Tết Nguyên Đán

(cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ mồng ba Tết Nguyên Đán

(cầu cho công ăn việc làm)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Tết Trung Thu

bottom of page