top of page

Bài Thương Khó

***Bấm vào Bài Thương Khó để tải pdf bài hát.

Bài Thương Khó

Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan

Thanh Lâm Thánh Nhạc
Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan
Search video...
Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan

Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan

25:14
Play Video
Bài Thương Khó [Thanh Lâm] - Lâm Hân

Bài Thương Khó [Thanh Lâm] - Lâm Hân

25:47
Play Video
Bài Thương Khó Chúa Giêsu - Thanh Lâm

Bài Thương Khó Chúa Giêsu - Thanh Lâm

31:54
Play Video
Bài Thương Khó Chúa Giêsu - Thanh Lâm

Bài Thương Khó Chúa Giêsu - Thanh Lâm

28:23
Play Video
bottom of page