top of page
Tình Chúa Yêu Tôi
Chúa Ra Đời
Chúa Ra Đời 2
Ca Tụng Mẹ (Saxophone)
Tôn Vinh Chúa (Saxophone)
Tình Mẹ

Tình Mẹ

  1. Ngày Thánh Mẫu (Văn Hữu)

  2. Hãy Về Bên Mẹ (Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân)

  3. Ave Maria (Lâm Anh)

  4. Kìa Bà Nào (Hoàng Diệp)

  5. Trong Cánh Tay Mẹ Hiền (Viết Chung)

  6. Một Trời Hoa (Ngô Duy Linh & Viết Chung)

  7. Kính Mừng Maria (Lâm Anh)

  8. Lời Kinh Nhiệm Màu (Phạm Đức Huyến)

  9. Mẹ Triển Dương (Vinh Hạnh)

  10. Hiệp Khí Ca (Beethoven, LV Lê Văn Khoa)

Hợp Ca​

Hợp Ca

Anh Dũng & Ca Đoàn

Hợp Ca

Mai Thiên Vân & Ca Đoàn

Hợp Ca

Hợp Ca

Anh Dũng, Mai Thiên Vân, & Ca Đoàn

Anh Dũng & Ca Đoàn

Hợp Ca

Thực Hiện:                    Phòng Kỷ Vật Regina (Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, MO)

Hòa âm & phối khí:   Ca Trưởng Thanh Lâm

Thiết Kế Mỹ Thuật:   Văn Hữu

Phòng thâu:                 Performer Studio

bottom of page